Zakres zastosowania zasobnika na materiały polega przede wszystkim na buforowaniu lub obchodzeniu przestojów urządzeń taśmowych. Dlatego jest on stosowany w następujących obszarach:

  • przemysł galwaniczny
  • technika urządzeń do profilowania
  • technika montażowa
  • funkcje nawijania z automatyczną zmianą szpul

Forma oraz konstrukcja zasobników na materiał jest indywidualna, a tym samym najczęściej właściwa dla produktu i branży. Preferuje się stosowania buforowania z napędami silnikowymi i przeciwwagami.

Dokumentację techniczną/rysunki można otrzymać na zapytanie..