WWK-1100-2

Obrotowa nawijarka pionowa z załadunkiem dźwigu

  • Szpule obracane o 180°
  • Załadunek i rozładunek odbywa się w czasie pracy instalacji do obróbki taśmy
  • Schowek papieru
  • Bezstykowe sprawdzanie pętli za pomocą widełkowej zapory fotoelektrycznej
  • Załadunek dźwigu do 250 kg na każdą szpulę
  • Sprawdzanie naprężenia taśmy do zabezpieczenia narzędzia
  • Łatwa obsługa